top of page

The Fourth Gender 2014 המגדר הרביעי

יציקת פנים ויד

פרט ממיצב, יציקת פנים מחומר, צבועה זהב 2013

הצעה לפינת ישיבה

2013 מיצב צילומים מעובדים, כורסה עם טקסט רשום בעפרון על המשענת, מסכות מוות בכוננית

face 2012
מר מוות ואני -

2013 עבודה דיגיטלית,

מר מוות מביא פרחים

מתןך הפרוייקט - סוף ידוע מראש עבודה דיגיטלית, 2013

bottom of page