Charcoal on paper, 30x40 cm, 2012

פחם על נייר 2012 014

פחם על נייר 2012 012

פחם על נייר 2012 026

פחם על נייר 2012 009

פחם על נייר 2012 016

פחם על נייר 2012 02223 copy

פחם על נייר 2012 032

פחם על נייר 2012 010

פחם ושמן על נייר 005

פחם על נייר 2012 011

פחם על נייר 2012 031

פחם ושמן על נייר 009

פחם ושמן על נייר 004

פחם ושמן על נייר 001

Describe your image.

ג פחם על נייר 2012 020

ג פחם על נייר ג2012 025

ג פחם על נייר ג 2012 021

ג פחם על נייר 2012 008

פחם על נייר 2012 013

פחם על נייר 2012 023

פחם על נייר 2012 028

פחם על נייר 2012 027

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle