top of page

למה אדום פומפיי

 

 

https://youtu.be/HGACPjiHggU

 

שוב ושוב אני מוצאת עצמי מעלה באוב דימויים מהעבר הרחוק ועושה בהם שימוש בעבודות שלי. למה? למה בתערוכת משחק בקוביות נייר שילבתי דימויים מהעת העתיקה? מקירותיה של פומפיי?

  • התשובה הפשוטה ביותר היא - כי הם נמצאים! עובדים עם מה שרואים במבט פנימה ובמבט החוצה. המיתולוגיה וסיפורי המקרא הם חומרי הילדות שפגשתי כילדה רכה בבית. סיפורים מציתי דמיון שלא נעלמים ולא מתפוגגים בחלוף השנים, אלא רק מוצאים לעצמם אפיקים חדשים התואמים את הרגע, את הווה.

  • תשובה אחרת - אין דימויים מתחרים לדימויים המיתולוגיים. לפחות לא בעיני. הם יסודות האמנות והתרבות, ואין בעיני שום טעם להמציא דימויים חדשים מול השפע המיתולוגי המרהיב. אני מסתפקת בלקחת זאת בהשאלה ולשלב דימויים אלו בעכשוויות.

  • האמנות מבקשת לנמק את ההקשר של דימויים אלו מפומפיי שהכנסתי לתפאורת הפרוייקט המשחקי, לרבות השם אדום פומפיי. פומפיי היתה מקום של משחק, משחקי סקס. העדויות לכך על קירותיה ששרדו את החורבן הן חד משמעיות. ארחיב את ההיבט הזה ואטען, שכל סיפורי המיתולוגיה הם משחק, שהרי הם תולדה של דמיון, של סיפורים, ומהו הסיפור הדמיוני אם לא משחק בתמונות ועלילות שמומצא בראש קודח זה או אחר? בפרוייקט שהציע לקהל המבקרים לשחק, פרוייקט שצריך היה לחשוב על עיצובו האטרקטיבי והמשכנע, בחרתי את פומפיי כנושא עיצובי. הידעת? אדום פומפיי הוא שמו של צבע בגלגל הצבעים! כל חומרי הפרוייקט היו שחורים אדומים וזהובים, צבעים דרמטיים של עיר משחקי הסקס פומפיי, ואך טבעי היה להציג את דימויי המשחק ששרדו את פומפיי כשהם מעובדים דיגיטלית ומחוברים לאובייקטים האחרים שבחלל הפרוייקט, כמו קוביות עיתון וארגזי קרטון. המיתולוגיה הוכיחה עצמה כרלוונטית כאשר אחת המבקרות שיחקה מיד את המשחק בהשראת הדימוי:

  • ואם לא די היה בהצגת דימויים גדולים ובולטים בחלל, הצגתי גם קיר של קודים לסריקה במכשיר הסלולרי שלך (דפי A4 מודפסים - ניתן לסרוק בסלולרי גם ממסך המחשב). סרקת קוד, ובטלפון שלך נפתח דף אינטרנט ובו דימוי מהעת העתיקה. הכנתי  עשרות דפים כאלה ואת הקודים עבורם, שהרחיבו את התערוכה והציעו למבקרים ארכיון פומפיי, עוד ועוד דימויים שקרבו אותם לאווירת משחקי הסקס המיתולוגיים. סרקו קוד זה כדוגמה:

bottom of page