top of page

END FORETOLD  2013  סוף ידוע מראש

אוצרים: אורה ראובן, שמעון לב​

 

מציגים

יהודה אלטמן, יאיר ברק, פסי גירש, שוקה גלוטמן, שירה גלזרמן, כרמלה וייס, ארז ישראלי, שמעון לב, אבשלום לוי, שחר מרקוס, בן נתן, פנחס

עזרא, רועי קופר, אורה ראובן, רנטה ריבקין גל, פנינה רייכמן, נאוה שושני, שמחה שירמן


 Cryonics  - קְרִיוֹניקָה

קר כקרח - מיוונית.  שימור בטמפרטורה נמוכה מאוד של בני אדם ובעלי חיים שקצרה ידה של הרפואה המודרנית מלהושיעם, בתקווה שריפוים והשבתם לחיים תתאפשר בעתיד. הרציונל המוצהר לשימוש בקריוניקה הוא שאנשים הנחשבים למתים לפי ההגדרות הרפואיות או המשפטיות, אינם נחשבים למתים לפי ההגדרה הרדיקלית יותר של מוות לפי תורת האינפורמציה.

נכון ל-2010, כ-200 איש עברו את תהליך השימור בהקפאה עמוקה מאז שהוצע לראשונה ב-1962. בארצות הברית, החוק מאפשר להתחיל בתהליך השימור רק לאחר החתימה הרשמית על תעודת הפטירה.

טקסט זה הוא חלק ממיצב בתערוכה סוף ידוע מראש. אם הקטע הזה הוא הזייה? אמונה ומשאת נפש? דו"ח מעבדה? חזון?

ברוח שאלות אלה ואחרות הנוגעות בהיבטים שונים של המוות, אצרו אורה ראובן ושמעון לב את התערוכה תוך מתן ביטוי לפרשנות אישית של האמנים המציגים נושא זה.

bottom of page